Skip To The Main Content
 

News

News

Optimar er nominert til nyskapingspris

by Mariann Dalseth | Feb 09, 2017
Optimar er en av fem finalister i konkurransen om årets nyskapingspris i Nordvest. 
Formålet med prisen er å inspirere til utvikling som skaper vekst og arbeidsplasser på Nordvestlandet. All innovasjon som skal være framtidsretta må være bærekraftig og ta hensyn til klimautfordringene. Derfor legger juryen vekt på INNOVASJON MED GOD MILJØPROFIL.