Norway

Vi former fremtiden i havet - vil du være med? Optimar søker en fremoverlent og forretningsorientert:

FINANCIAL CONTROLLER - GROUP


Hovedoppgaver

Optimar er inne i en spennende tid, og da vår nåværende Financial Controller er på vei over i ny stilling, søker vi en fremoverlent og forretningsorientert person som kan tiltre denne stillingen. Som Financial Controller vil du være en sentral ressurs i selskapets økonomiavdeling og en viktig bidragsyter for tidsriktig og nøyaktig rapportering av finansielle nøkkeltall. Optimar er i prosess med å bytte til nytt ERP-system og rollen vil også innebære superbrukeransvar, samt bidra til effektiv og god implementering.

Sentrale oppgaver

 • Økonomisk analyse og beslutningsstøtte for konsernets divisjoner og forretningsområder, inkl utenlandske datterselskaper 
 • Være et naturlig bindeledd mellom prosjektcontrolling og regnskapsavdeling
 • Oppfølging av investeringer, investeringsbudsjett og anleggsregister
 • Oppfølging av FoU, inklusive finansiell rapportering av prosjektregnskap
 • Bistå i løpende rapportering til styre og aksjonær, samt oppfølging av KPI’er
 • Bistå i videreutvikling av konsernets IT systemer, herunder budsjett-, prognose- og rapporteringsverktøy 
 • Bistå i utarbeidelse av regnskap og konsernregnskap
 • Balanseavstemminger og konsernmellomværender
 • Superbrukeransvar i ERP-system og pådriver for effektivisering av økonomi- og regnskapsprosesser
 • Oppfølging og klargjøring av dokumentasjon mot revisor

Ønsket kompetanse

Egenskaper

 • Sterk kommersiell forretningsforståelse og forstår de økonomiske driverne i konsernet
 • God forståelse innen virksomhetsstyring, budsjettering og rapportering
 • God regnskapsforståelse, og fortrinnsvis erfaring fra prosjektrelatert virksomhet
 • Erfaring med årsavslutning, og kjennskap til IFRS en fordel
 • Superbruker i Excel og generelt høy IT-kompetanse og kjennskap til øvrige MS Office programmer
 • Opptatt av å bidra i et team som deler kunnskap og spiller hverandre gode
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Som person er du selvgående, analytisk og evner å få oppgaver gjennomført med god kvalitet. Du er positiv og serviceinnstilt både ovenfor eksterne og interne kunder, og du kan identifisere deg med våre kjerneverdier; tillit, mot, integritet, ansvar, ærlighet og pålitelighet.

Utdannelse og erfaring

 • Minimum bachelor i økonomi og administrasjon, finans, regnskap og revisjon
 • Minst 3 års erfaring fra revisjon, controlling, regnskap eller tilsvarende

Vi søker fortrinnsvis en person med relevant erfaring fra selskaper med internasjonal aktivitet, men nyutdannede med Master grad vil også bli vurdert. 

Stillingen vil rapportere til Group Chief Accountant og arbeidssted vil være i selskapets avdeling på Stette hvor økonomiavdelingen sitter samlet. Noe reising til og fra selskapets øvrige avdelinger må påregnes.

Som medarbeider i Optimar skal du kunne identifisere deg med våre verdier, som er "Trust, Courage, Integrity, Responsibility, Reliability and Honesty".

Optimar er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler dette. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

For mer informasjon om stillingen kontakt CFO Geir Ingebrigtsen, tel. +47 94 14 70 22, eller SVP HR & Organization Lene Susan Flem Debess, tel. +47 920 12 022.

Søknadsfrist: 15. oktober.

Stillingen søkes på via https://www.incruit.no/financial-control

Kontaktpersoner
Lene Flem Debess
SVP HR & Organization
Geir Ingebrigtsen
CFO