Frank and Kim

De ansatte er vår viktigste ressurs

mars 1, 2021

Det er deres kunnskap, nysgjerrighet og erfaring som viser vei og sørger for kontinuerlig utvikling. Det å bygge videre på og utvikle den unike kompetansen som våre ansatte innehar, er en av Optimar sine strategiske målsetninger.

 

Optimar Academy jobber tett sammen med våre ledere for å sikre akkurat det arbeidet.

 – Optimar Academy sin hovedprioritet er å sørge for at de ansatte fortsetter å utfordre seg selv, samt det å være en bidragsyter for at de skal kunne utvikle sin kompetanse videre, forklarer André Farstad, leder for Optimar Academy.

 

André Farstad

André Farstad - Manager Optimar Academy

 

Grensesprengende satsing

Lene Flem Debess, Senior Vice President for HR og organisasjon er enig. – Det er vi som er ansvarlige for å skape trygghet slik at de ansatte er komfortable med å flytte grenser. Sammen med den ansatte selv skal vi bidra til at den enkelte får hente ut sitt fulle potensiale. Det er utfordrende, men vi har sett hva folk klarer om de har et solid fundament og et godt team i ryggen, legger hun til. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle et inspirerende arbeidsmiljø og akkurat nå er vi i avslutningsfasen av et større opplæringsprogram for vår prosjektorganisasjon.

 

Målet er at alle involverte skal ha en felles forståelse og plattform, og forstå hvem som er ansvarlig for hva og hva som ligger i de ulike rollene, forklarer André. Vi jobber med å utvikle opplæringsprogrammer for alle de forskjellige avdelingene våre, og i tillegg arbeides det med en e-læringsplattform som skal brukes til repetisjon og opplæring av våre ansatte.

 

Aldri en kjedelig dag på jobb

 

Helene and Kim

 

– Optimar skal fortsette å lede utviklingen og  innovasjonstakten i bransjen og gjennom det beholde eksisterende og skape nye markeder. Det er med andre ord aldri en kjedelig dag på jobb, forteller Lene.

Med eiere som deler samme visjon og som tenker langsiktig, har nye ansatte en utrolig spennende reise i vente. Farstad er ikke i tvil når vi spør hvorfor noen skal søke seg til Optimar.

– De vi ansetter nå får være med på en utrolig spennende reise der de får være med på å forme fremtidens Optimar. De får muligheten til å utvikle seg, og samtidig bryne seg på interessante utfordringer.

 

 

Bærekraft forankret i hele verdikjeden

Hos Optimar er de samme bærekraftsprinsippene med i utviklingen av både maskiner og mennesker. Produktene våre gjør verden litt bedre med mindre svinn, samtidig som vi har fokusert mye på hvordan vi kan utnytte restråstoff på en best mulig måte. Mennesker og maskiner jobber ofte sammen om det beste sluttresultatet, og det er derfor vi har designet våre maskiner på en måte som sikrer et trygt arbeidsmiljø.

 

Det er plass til alle

For alle som lurer på om de passer inn hos Optimar, har Lene noe viktig å legge til.

– Vi verdsetter mangfold. Det er rett og slett vårt ansvar å gi plass til alle. Vi bryr oss ikke om hvor du kommer fra, hvor gammel du er eller om du er mann, dame eller hen, sier hun.

Det viktigste er å tørre å ta ansvar, stille spørsmål og å jobbe for å strekke oss og bli  bedre hver dag sammen med resten av teamet. Synergieffekten av å samle ulike personligheter på en arbeidsplass er helt essensiell for å kunne fortsette å innovere og skape bærekraftige løsninger i minst 80 år til.

 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål angående muligheter i Optimar, eller lever inn åpen søknad via våre nettsider Optimar career