Pumping

Kort vei til gode løsninger

april 23, 2020

Remøy Management har høstet flere erfaringer etter at de i fjor fikk utstyrt sin første bløggebåt med løsninger levert av Optimar. Nå har rederiet nye båter i bestilling.

– Det er stor nysgjerrighet i markedet for denne typen båt, og vi har sterk tro på at bløgging vil bli et godt supplement til brønnbåtene for næringen i fremtiden. Vi jakter hele tiden på bærekraftige løsninger som gir god fiskevelferd og god kvalitet på produktet, sier Robert Søviknes, Operasjonsleder akva i Remøy Management.

 

Gode tilbakemeldinger

Remøy Management opprettet i 2016 datterselskapet VOLT Service med bruksfartøy innen oppdrettsnæringen. Straks består flåten deres av to bløggebåter. VOLT Collector II ble kjøpt og bygget om til bløggebåt i 2019, i påvente av VOLT Collector I, som etter planen skal settes i operasjon fra mai i år. Begge to, med bløggebåt-løsninger fra Optimar. 

– VOLT Collector II er en mindre, helautomatisk beredskaps-bløggebåt. Båten er primært brukt til håndtering og utsortering av fisk. Etter første året i drift er tilbakemeldingene og erfaringene veldig gode, forteller Robert.

I det ombygde kystverkfartøyet har Optimar installert blant annet RSW, fiskepumpe, bedøving, bløgging, automatisk vaskeanlegg, ozonanlegg, UV og partikkelfilter for rett kvalitet på vannet og trykkluft og filtreringssystem med kjøletørke.

 

Nybygg med samme utstyr

VOLT Collector I, blir en bløggebåt i samme kategori, og med mye av det samme utstyret.

– Grunnen til det, er at vi fortsatt ønsker å høste erfaringer med denne type fartøy, både med tanke på kvalitet og hvilken betydning dette har for fiskevelferden, forklarer Robert.

I den nybygde båten finner man blandt annet to fisketanker (25m³) med RSW sirkulasjon, bløggecontainer med EL-bedøver og stikk og slagmaskiner, RSW kjøler, automatisk vaskeanlegg, UV og partikkelfilter, ozonanlegg og alt av røropplegg over dekk - alt fra Optimar.

 

Kort reaksjonstid

VOLT Service har også valgt Optimar sine bløggebåt-løsninger til fartøyene de har i bestilling.

– Optimar er et veldig innovativt selskap. Det jobbes med gode løsninger hele veien, og vi er heldige, og veldig takknemlig for at vi har en lokal partner som sitter med så mye kunnskap som de gjør, forklarer Robert.

– Det er kort reaksjonstid når ting skal løses, og når vi skal se på nye løsninger. Med en lokal partner er det lett å snu seg rundt på kort varsel.

 

Gode løsninger

Han forklarer at det å finne gode logistikkløsninger er en utfordring som ofte dukker opp,  uansett om det er snakk om nybygg eller ombygg.

– Det var en krevende prosess med å bygge om VOLT Collector II. Det var heller ikke intensjon om å bygge om en eldre båt, men for å komme i gang med å høste erfaringer ble dette gjort. Mange utfordringer måtte løses fortløpende, og dette ble gjort på en veldig god måte.

– I et nybygg er prosessen med å tilpasse løsninger for å få en optimal logistikk og enklere operasjon ombord i fartøyet nødvendigvis litt lettere, legger han til.

 

Digital overvåking og logging

Robert mener også Optimar er gode på å ligge i forkant med tanke på Big Data og innsamling av informasjon. Alle VOLT fartøyene har Commander overvåking og logging av prosesser og utstyr fra Optimar.

Digitalisering og Big Data er noe vi må være åpne for. Fremtiden tilsier at vi må bruke det mer, og det er mange parametere som vi idag ikke legger vekt på, men som kan bli veldig betydningsfull i fremtiden.

 

Flere fordeler

At det har tatt litt tid fra den første bløggebåten ble satt i drift i Norge for snart ti år siden, til at næringen velger å satse på denne type fartøy, mener Robert handler om at markedet først nå er modent. Det har også krevd bygging av logistikk på landsiden. Han er likevel tydelig på hva han mener er fordelene med båtene.

– Det handler om fiskevelferd og biosikkerhet. Det at fartøyene går som tette skip, gjør at sjansen for å dra med seg smitte fra lokaliteter er nærmest eliminert. I tillegg er tonnasjebrøken positiv med tanke på utnyttelse av fartøyene.

Han mener også bløggebåtene kvalitetsmessig, vil ha et par fortrinn på sikt.

Du har god kontroll på fisken du har om bord og utsetter den samtidig for mindre stress ettersom den bedøves og avlives ved merdkanten. Fisken kjøles også raskt ned før den fraktes til land. Dette vil ha betydning for kvaliteten på fisken, avslutter han.