Bedøver og slagmaskin_edited

Skreddersyr løsninger for bløggebåter

april 23, 2020

 – Vi opplever en enorm interesse for bløggebåter. Det skyldes nok både at teknologien er på plass, og at næringen ser at dette fungerer, forklarer Frode Kjølås i Optimar, som har levert løsninger til en rekke båter det siste halvannet året.

 

Norge var tidlig ute med utvikling og bruk av bløggebåter. Det har vært stille en stund, men nå har næringen virkelig fått øynene opp for løsningene der fisken bedøves og avlives ved merdene, før den fraktes til land.

– Bløggebåt er en del av fremtiden. Det er mange i bransjen som snakker om det, men så langt er det relativt få som har gjort noe med det, forteller Frode.

 

Mindre stress for fisken

Kort forklart brukes altså en bløggebåt til å pumpe inn fisk, bedøve og avlive den ved merdene på oppdrettsanleggene. Når fisken er ferdig utblødd, går den i en nedkjølt tank fram til den blir levert til land, der fisken sløyes og pakkes.

En av fordelene ved å bruke bløggebåt er at man reduserer håndtering av fisken.

– Jo mindre håndtering, jo mindre stress blir det for fisken. Dette vil kunne bidra til økt dyrevelferd og bedre kvalitet på fisken, forteller Frode.

Optimar har utviklet sine egne varianter av “stun-and-bleed”, eller bløgging om du vil, basert på patenterte metoder.

– Vi er svært opptatt av best mulig bedøving og avlivning av fisken, og har utviklet en rekke gode metoder for dette. At bløggebåt-løsningene våre fungerer og er populære, ser vi tydelig ved at tidligere kunder bestiller igjen og igjen.

 

Fleksible løsninger

Veien til en bedøvet og bløgget fisk er mange, og det er et stort spenn i de ulike løsningene Optimar leverer, både med tanke på teknologi og kapasitet. Det kan være alt fra helautomatiske løsninger i en båt som har kapasitet til å pumpe 100 tonn fisk i timen, til manuell håndtering i en båt som tar 10 tonn i timen.

– Når du skal bløgge en fisk, kan du gjøre det manuelt, maskinelt eller ved bruk av robot. Når du skal bedøve fisken kan du gi den et slag i hode eller bruke elektrisitet. Alle båter er ulike og unike, det er også våre løsninger. Vi bygger ting selv og er fleksible. Da klarer vi også å tilpasse oss kundenes behov og fysiske begrensninger, forteller Frode.

Han understreker at gode løsninger og innovative produkter alltid er et resultat av det gode samspillet med kundene.

– Det er kundenes behov som driver utviklingen videre, og som gjør at vi kan lage de beste løsningene, mener Frode.

 

To kategorier

Optimar leverte sin første bløggebåt for nærmere to år siden, og har siden da levert til en rekke større og mindre båter. I hovedsak skilles det i følge Frode mellom to typer bløggebåter.

– Det er de større, “rene” bløggebåtene, som har kapasitet til å ta ombord en dagsproduksjon til et slakteri på land.

– I tillegg er det levert en del mindre bløggebåter de siste årene. Disse benyttes ofte i forbindelse med håndterings- og avlusingsoperasjoner, forklarer Forde.


Pumping

Gode løsninger

VOLT Services, et datterselskap av Remøy Management, har straks to bløggebåter i sin flåte med løsninger levert av Optimar. Og flere i bestilling.

– Vi har sterk tro på at bløgging vil bli et godt supplement til brønnbåtene for næringen i fremtiden. Vi jakter hele tiden på bærekraftige løsninger som gir god fiskevelferd og god kvalitet på produktet, sier Robert Søviknes, Operasjonssjef akva i Remøy Management.

Det siste året har de høstet erfaringer med den ombygde VOLT Collector II, og i mai i år står den helautomatiske beredskaps-bløggebåten VOLT Collector I klar.

– Optimar er et veldig innovativt selskap. Det jobbes med gode løsninger hele veien, og vi er heldige, og veldig takknemlig for at vi har en lokal partner som sitter med så mye kunnskap som de gjør, forklarer Robert. 

 

Eliminerer smittefaren

Robert er tydelig på hva han mener er fordelene med bløggebåtene.

– Det handler om fiskevelferd og biosikkerhet. Det at fartøyene går som tette skip, gjør at sjansen for å dra med seg smitte fra lokaliteter er nærmest eliminert. Du har god kontroll på fisken du har om bord og utsetter den samtidig for mindre stress ettersom den bedøves og avlives ved merdkanten. Fisken kjøles også raskt ned før den fraktes til land. Dette vil ha betydning for kvaliteten på fisken.

 

Fire bløggebåter på ett år

Et annet rederi som det siste året har satset på bløggebåter er Brødrene Bakke AS fra Austevoll. I januar i år fikk de levert den siste av i alt tre ombygde beredskaps-bløggebåter. I tillegg har de den nybygde, rene bløggebåten Seihaust som en del av sin flåte.

– Her er det fire bløggelinjer fra Optimar og båten bløgger mellom 80 og 90 tonn fisk i timen. Den har en lastekapasitet på 650 kubikk, og er den eneste båten i landet som klarer å levere fisk til slakteri hver dag, forteller daglig leder i Brødrene Bakke AS, Arne Bakke.

Også han er klar i sin tale når det gjelder fordelene med bløggebåter.

– At alt er lukket, betyr mindre risiko for smitte. Når vi losser, går alt på land, ingenting havner tilbake i sjøen. Vi har nullutslipp på alle våre fire båter, forklarer han.

 Havline stun and bleed

Verdens største

Det er også Optimar som har levert løsningene til Norwegian Gannet, verdens største og eneste slaktebåt i sitt slag.

– Her gjøres alt om bord, med unntak av pakking, forklarer Kjølås.

– Kapasiteten til denne båten er dobbelt så stor som verdens største landbaserte slakteri. Ombord er det installert 14 sløyemaskiner som har en teoretisk kapasitet på 350 fisk i minuttet. Det er installert 10 RSW tanker og åtte bløggelinjer med robot, og båten har en pumpekapasitet på over 100 tonn/fisk i timen, avslutter Frode.