Norway

Vi former fremtiden i havet - vil du være med?

Business Systems Manager


Hovedoppgaver

For å underbygge strategiske forbedringsprosjekter søker vi Business Systems Manager.

Optimar har valgt Microsoft som strategisk plattform for våre forretningsapplikasjoner, og står nå i startgropen for implementering av nytt ERP system. ERP-systemet representerer grunnmuren i den operasjonelle virksomheten til Optimar. Vi legger nå grunnlaget for digitaliseringsreisen vi har staket ut for selskapet. I denne reisen står operasjonell effektivitet, standardisering, kommersielt fokus, kundeservice og bærekraft sentralt. Vi ønsker å være enda nærmere våre kunder, deres ambisjoner og utfordringer, for å bidra til effektiv verdiskapning.

Som Business Systems Manager vil du ha hovedansvar for etablering, forvaltning og kontinuerlig forbedring av vår Microsoft Dynamics 365 portefølje.

Du vil få ansvar for oppfølging av applikasjons forvaltere og ha en ledende rolle i implementering av nytt ERP system. Du vil også jobbe i nært samarbeid med prosesseiere i organisasjonen og inngå i ICT & Digitalization teamet.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være;

 • Implementering av nytt ERP system for våre siter i Norge, Romania, Spania og USA
 • Lede forvaltnings organisasjon rundt nytt ERP system og øvrige forretningsapplikasjoner
 • Overordnet ansvar for applikasjons drift og forvaltning av forretningsapplikasjoner, herunder;
  • Brukersupport og opplæring av brukere og superbrukere
  • Sakshåndtering gjennom etablert ticket system
  • Applikasjonsdrift
  • Koordinere og planlegge feature updates
  • Oppfølging mot leverandør og service partner
  • Rutiner for endringshåndtering
  • Forvaltning av tilgangs- og rettighets struktur
 • Prosjekt ledelse av implementerings- og forbedringsprosjekter
 • Budsjett oppfølging
 • Lede team av applikasjonsforvaltere

Ønsket kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Master/bachelor innenfor informatikk og/eller system forvaltning
 • Minimum 4 års erfaring innen administrasjon av forretningssystem
 • Kunnskap/erfaring med prinsipper og verktøy for LEAN
 • Erfaring fra implementering og forvaltning av ERP systemer, fortrinnsvis innenfor produksjons industri
 • Kunnskap om/erfaring med Microsoft Dynamics 365 (Finance & Supply chain, Customer engagement) og Power Platform er ønskelig
 • God forståelse for informasjons arkitektur og moderne sky arkitektur
 • Strukturert, analytisk og løsnings orientert
 • Gode kommunikasjons egenskaper, og evne til å motivere og drive endring
 • Team player

 

Hos oss får du dyktige og engasjerte kolleger, en fleksibel og variert hverdag, gode utviklingsmuligheter og en unik mulighet til å være med å utvikle fremtidens Optimar! Stillingen rapporterer til VP ICT & Digitalization. Arbeidsted vil være Valderøya.

Som medarbeider i Optimar skal du kunne identifisere deg med våre verdier, som er "Trust, Courage, Integrity, Responsibility, Reliability and Honesty".

Optimar er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler dette. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

 

 

For mer informasjon kontakt VP ICT & Digitalization, Rolf Waage, tel. +47 412 09 021, eller SVP HR & Organization, Lene Susan Flem Debess, tel. +47 920 12 022.

Søknadsfrist: 23. september.

Stillingen søkes på via https://www.incruit.no/business-systems

 

Kontaktpersoner
Rolf Petter Waage
VP ICT & Digitalization
Lene Flem Debess
SVP HR & Organization