Norway

Vil du lede vårt digitaliseringsprosjekt?

ERP Manager


Optimar er i sluttfasen av å implementere Microsoft Dynamics 365. og kan tilby den rette en spennende og unik mulighet til å være med å forme vårt ERP system

Hovedoppgaver

 • Lede og koordinere implementering av endringer, drift og vedlikehold av ERP-systemet, samt oppfølging av ERP leverandør og partnere.
 • Sørge for at systemet til enhver tid er oppdatert og optimalisert i tråd med selskapets behov
 • Identifisere og løse eventuelle tekniske problemer som oppstår i ERP-systemet
 • Samarbeide tett med andre avdelinger og sørge for at ERP-systemet støtter opp om forretningsprosesser på en effektiv måte
 • Drive brukeradopsjon og opplæring, sørge for at alle relevante ansatte og superbrukere forstår hvordan man bruker systemet på en effektiv måte.
 • Overvåke og analysere ERP-data for å indentifisere trender og forbedringsmuligheter.

Ønsket kompetanse

 • Erfaring med implementering og forvalting av ERP-systemer, gjerne innenfor Microsoft Dynamics 365
 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå innen IT, økonomi, logistikk eller annen relevant utdanning
 • God teknisk kompetanse, spesielt innenfor Microsoft Dynamics 365
 • God forretningsforståelse og evne til å kommunisere med både teknisk og ikke-teknisk personell
 • Evne til å drive frem prosesser og forbedringer i organisasjonen

Vi tilbyr fast stilling, konkurransedyktig lønn og gode vekstmuligheter.

Stillingen rapporterer til VP ICT & Digitalization

Kontaktpersoner
Helene Lianes
HR Advisor
Mikael Nalbant
ICT Operations Manager