Norway

Vil du være med å forme fremtiden i sjømatnæringen?

Product Developer Automation & Control


Hovedoppgaver

 • Bidra til utvikling av nye løsninger
 • Designe nye produkter inkl. valg av løsning og komponenter
 • Sikre at sluttprodukt utvikles i tråd med kravspesifikasjon og får en produksjonskost innenfor kostnadskalkulasjon
 • Sikre at produktet utvikles tverrfaglig ved å involvere hele prosjektteamet 
 • Holde prosjektleder orientert når fremdriften og økonomien påvirkes 
 • Påse at maskinsikkerheten er i tråd med regelverket produktet faller innenfor, og at det utføres nødvendige risikovurderinger 
 • Igangkjøring og sluttstillelse av prototyper (herunder noe kobling av komponenter)
 • Uttesting av prototyper
 • Inspisere prototype og vurdere problemstillinger så tidlig som mulig under oppstartfasen
 • Løsningene kan være alt fra enkle maskiner til robotceller med tilknyttet maskinsynsløsning
 • Utvikle software for styring av Optimar sine produkter
 • Design og utvikling av skjermbilder (HMI)
 • Programmering og konfigurering av komponenter benyttet i systemene (sensorer, frekvensomformere etc.)
 • Dokumentasjon av nye produkter og løsninger
 • Opplæring av interne og eksterne kunder 

Ønsket kompetanse

 • Bachelor fra tekniske relevante fag, gjerne automasjonsingeniør eller teknisk fagskole automasjon. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B
 • Programmering av PLC i strukturert tekst (Omron)
 • Erfaring med frekvensomformere, pneumatikk og elektro 
 • Erfaring med objektorientert programmering (Eksempelvis i C++, C#, Java, .Net, eller Python) 
 • Oppsett og programmering av roboter 
 • Erfaring fra oppstart av fabrikker, maskiner og/eller prosessanlegg 
 • Kamerateknologi og digital bildebehandling
 • Kompetanse på nettverkssystemer

 

Personlige egenskaper: 

 • Selvstendig og strukturert med god gjennomføringsevne
 • Interesse eller kjennskap til fiskeri og prosessanlegg er et pluss
 • Trives i høyt tempo, er strukturert, fleksibel og problemløser
 • Ikke redd for å trå til der det trengs uavhengig av fagområde

 

Optimar fortsetter veien for å heve standarden for automatisert fiskeprosessering- og håndtering. I den forbindelse søker vi personer som kan være med på å utvikle tekniske løsninger for styring av maskiner og fabrikksystemer i utviklingsprosjekter.  

Vi tilbyr gode muligheter for faglig utvikling sammen med dyktige og engasjerte kollegaer. Betingelsene er konkurransedyktige, og miljøet er inkluderende og godt.

Noe reising i forbindelse med oppstart av prototyper må påberegnes.

Stillingen rapporterer til Head of R&D og arbeidssted vil være i Optimar sine lokaler på enten Valderøya, Stette eller Stranda. 

Kontaktpersoner
Helene Lianes
HR Manager
Lars Andrè Langøyli Giske
Head of R & D