Optimar hever standarden for prosessering og håndtering innenfor fiskerinæringen, og vi vil fortsette vårt arbeid mot et bærekraftig fiskeri for fremtiden. La din kunnskap, nysgjerrighet og ekspertise være med på å lede vei.

Service Delivery Coordinator


Er du klar for å være med på en spennende reise?

Hovedoppgaver

Hos oss blir du en del av et sterkt Service & Aftermarket team og får være med på å påvirke fremtidens Service Delivery både nasjonalt og internasjonalt 
Stillingen er lokalisert ved selskapets avdeling på Stette i Ålesund kommune.
 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Planlegging og koordinering av ressurser i forbindelse med installasjoner og oppstarter 
 • Visum, reisebestillinger, sertifikater osv for Field Service Engineers
 • Bidra til god kapasitetsutnyttelse i henhold til prosjektlast og serviceoppdrag
 • Etablere og rulle ut rammeverk, verktøy, prosesser og lignende innenfor fagområde
 • Kartlegge, planlegge og styre kompetanse og sertifisering i henhold til behov

Ønsket kompetanse

Kvalifikasjoner og ønsket erfaring

 • Det er ønskelig med utdannelse på bachelor nivå
 • Erfaring fra ressursallokering i serviceoppdrag
 • Erfaring fra personalbehandling
 • Takle hektiske dager med høyt tempo
 • Strukturert, løsningsorientert og fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner (muntlig og skriftlig)
 • Flytende norsk- og engelskkunnskaper
 • Gode grunnleggende datakunnskaper og interesse for digitale verktøy
 • Erfaring fra HMS-arbeid

 


Betingelsene er konkurransedyktige, og miljøet er inkluderende og godt.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Head of Global Service Delivery Roar Engås, tel.  900 18 610, eller Human Resource Manager Bjørn A. Skjelten, tel. 900 14 711. 

Søknadsfrist er snarest, og senest innen 21. februar. Kandidater vurderes fortløpende.


Kontaktpersoner
Roar Engås
Head of Global Service Delivery
Bjørn A. Skjelten
Human Resource Manager