Vi former fremtiden - vil du være med?

Installation Manager


Selskapet og bransjen er i kontinuerlig utvikling, og vi trenger flere dedikerte og engasjerte medarbeidere med på laget.

Hovedoppgaver

Til prosjektavdeling ser vi etter:

Installation Manager

som kan lede installasjon av våre fabrikker hos våre kunder.

Hos oss vil du bli del av et sterkt fagmiljø. Som installasjonsleder vil då få ansvar for forberedelse og ledelse av installasjon av Optimars fabrikker. Du vil arbeide tett sammen med ulike fagområder, leverandører og kunder.

Stillingen er lokalisert ved selskapets kontorer på Valderøya, Stette eller Stranda. Reiser og opphold på verft eller byggeplass i perioder må påregnes.


Arbeidsoppgaver

 • Ha kontroll på omfanget og kjenne funksjonen til leveransen samt spesifikke krav og betingelser
 • Delta i prosjektteamet i designfasen for å overføre tidligere erfaring fra installasjon
 • Definere testomfang og delta på testing (FAT og SAT)
 • Sørge for at møte med kunde der avklaring rundt installasjon finner sted og at installasjonsplanen er avtalt
 • Lede, koordinere og følge opp alt arbeid knyttet til installasjon og igangkjøring
 • Koordinere logistikk i samarbeid med logistikkavdelingen
 • Sikre koordinering med tilstøtende disipliner samt at installasjon og igangkjøring på stedet utføres i henhold til selskapets standarder, kontrakt samt til rett tid, kostnad og kvalitet
 • Vedlikeholde installasjons- og testplan
 • Sikre proaktivt at forholdene på verft/byggeplass er tilpasset fremdrift, og delta i prosjektmøter på stedet
 • Ukentlig oppdatering av ressursplanlegging og rapportering til prosjektleder
 • Gjennomføre kvalitetsinspeksjon av utført installasjonsarbeid
 • Sørge for sikkerhets- og brukeropplæring samt og protokoll for overlevering til kunde
 • Tilrettelegge for utmerket levering og svært fornøyde kunder


Ansvar

 • Helse, Miljø og Sikkerhet – muliggjør et trygt arbeidsmiljø for alle prosjektdisiplinressurser. Veilede og være et ledende eksempel på HMS
 • På tid – Alltid ha full kontroll over prosjektfremdriften, oppdaterte installasjons- og igangkjøringsplaner. Rapporter eventuelle problemer til prosjektleder
 • Kvalitet – oppdater prosjektleder og andre disiplinledere angående endringer/avvik for å sikre korrekt kvalitet og dokumentasjon
 • Kostnad – Identifiser og informer prosjektleder proaktivt om nødvendige avvik for å oppnå en brukbar og/eller kostnadseffektiv løsning
 • Ta en proaktiv rolle i kontinuerlig forbedring av installasjonsadministrasjonsprosesser og administrasjonsverktøy
 • Sørge for at prosedyrer og rutiner følges
 • Leve etter bedriftens kjerneverdier

Ønsket kompetanse

Kvalifikasjoner og ønsket erfaring

 • Erfaring fra installasjon av mekanisk utstyr
 • God teknisk forståelse, erfaring eller kjennskap til bransjen er en fordel
 • Teknisk Fagskole / Fagbrev
 • Erfaring innen mekanisk produksjon
 • Løsningsorientert
 • Du arbeider strukturert og etter tydelige planer
 • Du er engasjert, proaktiv, gir retning og motiverer
 • Erfaring i bruk av IT-verktøy som Microsoft Project og Autodesk Inventor er ønskelig


Du trives med å ha mange baller i luften og har evne til å arbeide både selvstendig og i team. Du har gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk både muntlig og skriftlig og er typen som vil trives sammen med kunder og kolleger i Optimars bedriftskultur. 

Betingelsene er konkurransedyktige, og miljøet er inkluderende og godt.

For mer informasjon om stillingen, kontakt VP Project Arve Jakobsen, tel. +47 988 66 753, eller Human Resource Manager Bjørn A. Skjelten, tel. +47 900 14 711. 

Stillingen søkes på via
https://www.incruit.no/installation-manager

Søknadsfrist er snarest, og senest innen 15. januar.

Kontaktpersoner
Arve Jakobsen
Project Team Leader, Aqua & Krill
Bjørn A. Skjelten
Human Resource Manager